Accessories

MFS
Probe for measuring flow or velocity in air and other gases.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Micaflex PU3
Purging unit for MFS flow measurement probe
Ventilation
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
MFS-SS
Probe in acid-proof stainless steel for measuring flow or speed in air and other gases.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
MFS-FI
Probe for measuring airflow in fan inlet
Ventilation
Flödesmätsonder
Tillbehör
Welding socket for MFS-SS
Welding socket for mounting MFS-SS in ventilation duct.
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
Värme
VM-5
Water trap
Ventilation
Tillbehör
Värme
Luftflödesmätning
Tillbehör
MG-3000-ANL
Temperature sensors of the approach type with Pt-100 elements
Värme
Ventilation
Tillbehör
Sensorer / Givare
Tillbehör
2-TK
Block valve
Ventilation
Värme
Tillbehör
Tillbehör
HT Plastic tube
Installation materials
Ventilation
Värme
Tillbehör
Tillbehör
MG-3000-DF-180
Air duct temperature sensor
Värme
Ventilation
Sensorer / Givare
Tillbehör
Tillbehör
MG-3000-DK-250
Air duct temperature sensor
Värme
Ventilation
Tillbehör
Sensorer / Givare
Luftflödesmätning