Accessories

PU3
Purging unit for MFS flow measurement probe
Ventilation
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
MFS-SS
Probe in acid-proof stainless steel for measuring flow or speed in air and other gases.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
Connection cabling Lambda probe/MG-O2R
Värme
Tillbehör
O2-givare / regulatorer
Welding socket for MFS-SS
Welding socket for mounting MFS-SS in ventilation duct.
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
Värme
MO-9000
Signal Converter
Värme
Oljemängdsmätare
Tillbehör
VM-5
Water trap
Ventilation
Tillbehör
Värme
Luftflödesmätning
Tillbehör
MG-3000-ANL
Temperature sensors of the approach type with Pt-100 elements
Värme
Ventilation
Tillbehör
Sensorer / Givare
Tillbehör
2-TK
Block valve
Ventilation
Värme
Tillbehör
Tillbehör
HT Plastic tube
Installation materials
Ventilation
Värme
Tillbehör
Tillbehör
MG-3000-DF-180
Air duct temperature sensor
Värme
Ventilation
Sensorer / Givare
Tillbehör
Tillbehör
MG-3000-DK-250
Air duct temperature sensor
Värme
Ventilation
Tillbehör
Sensorer / Givare
Luftflödesmätning