Flow measurement probes

MFS
Probe for measuring flow or velocity in air and other gases.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
MFS-SS
Probe in acid-proof stainless steel for measuring flow or speed in air and other gases.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
MFS-FI
Probe for measuring airflow in fan inlet
Ventilation
Flödesmätsonder
Tillbehör
Welding socket for MFS-SS
Welding socket for mounting MFS-SS in ventilation duct.
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
Värme