Kvalitetspolicy

Micatrone ska alltid tillhandahålla produkter och tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet. Varje såld produkt eller tjänst ska motsvara eller överträffa de prestanda som beskrivs i produktinformationen. I varje situation ska Micatrone motsvara eller överträffa de förväntningar som våra kunder har på oss vad gäller både produkter och rådgivning. I de fall Micatrone på grund av tekniska fel eller fel i interna processer inte levt upp till förväntningarna, ska vi göra vårt yttersta för att återställa kundernas förtroende.