MG-O2R

Beskrivning

MG-O2R både mäter och reglerar O2-halten i rökgaser.
MG-O2R mäter O2-halt och temperatur i rökgaserna samt även temperaturen på förbränningsluften.
Med hjälp av O2-halt, rökgastemperatur och temperaturen på förbränningsluften beräknas den eldningstekniska verkningsgraden.
MG-O2R har en inbyggd kontinuerlig PI-regulator för reglering av O2-halten.
Reglerområdet kan väljas mellan 0…5 %, 0…10 % och 0…20 % O2.
För stegbrännare har regulatorn tre börvärden som väljs via två digitala ingångar.
För modulerande brännare och biobränsleeldade pannor har regulatorn en tabell med plats för 10 olika börvärden

MG-O2R levereras med testrapport från kvalitetskontroll.

Tekniska Data

 • Avsedd för pannor eldade med olja eller biobränsle
 • Lambda sensor teknik
 • Inbyggd kontinuerlig PI-regulator för reglering av O2-halt
 • Alarmrelä för :
  – Låg O2-halt
  – Hög O2-halt
  – Låg eldningstekniskverkningsgrad
  – Låg rökgastemperatur
  – Hög rökgastemperatur
 • Mäter och övervakar rökgastemperatur
 • Mäter förbränningsluften
 • Beräknar eldningsteknisk verkningsgrad